Faktura

Hvordan kan jeg se fakturaen min?

Du kan se og laste ned fakturaen din på nettportalen vår:
Logg inn på kundekontoen din.
- Klikk på "Faktura"
- Klikk på " ⤓ " for å laste ned fakturaen i PDF-format
- Klikk på PDF-filen for å åpne den

Hvorfor blir jeg belastet for ladeøkter som fant sted for lenge siden?

Av og til blir noen få kunder fakturert for gamle ladeøkter. Dette skjer når det er en forsinkelse i overføringen av ladedetaljene fra "ladestasjonsoperatøren" (charge point operator, CPO). Husk også at prisene fra CPO-en kan ha endret seg i mellomtiden, men naturligvis vil de prisene som skal betales, være de som gjaldt da ladingen fant sted.

Hvordan er fakturaen bygd opp?

Fakturaen er delt i to.

Den første delen inneholder alle avtaledetaljene, skatteopplysninger og det samlede utestående beløpet.
Den siste delen av fakturaen viser alle fakturerte ladeavregninger. Disse er beskrevet med adresse, ladestasjonsnummer, dato og tid. Beløpene for ladeøktene vises som nettobeløp.

Merk at av og til kan en adresse eller et stasjonsnummer mangle på grunn av ufullstendig dataoverføring fra ladestasjonsoperatøren.

Trenger du umiddelbar hjelp?

Kundestøtteteamet vårt er tilgjengelig på følgende tidspunkter:
Mandag til fredag 8.00–20.00

* Anropskostnaden avhenger av landet og nettverket du ringer fra.