Ladeøkt

Ladestasjonen fungerer ikke, og jeg kan ikke lade.

Hvis du ikke kan starte en ladeøkt, skal du tenke på følgende anbefalinger:

Sjekk i appen på forhånd om ladepunktet er tilgjengelig eller i ustand.

For autentisering via appen må du først sjekke om ladestasjonen støtter autentisering via app eller QR-kode. Det kan du finne ut ved å klikke på ladestasjonen i appen. Hvis den gjør det, anbefales det å bruke "Start"-knappen i appen i stedet for å skanne QR-koden som er plassert på ladestasjonen.

Hvis det oppstår tekniske eller fysiske problemer, kan du først kontakte ladestasjonsoperatøren. Du finner operatørens servicetelefon på ladestasjonen.

Hvis problemet vedvarer, kan du ringe kundeservicetelefonen, som du finner på kundestøtesiden "Kontakt kundestøtte" på nettstedet.

Kan jeg få parkeringsbot mens jeg parkerer på en ladestasjon?

Kunden må forlate en offentlig parkeringsplass så snart ladeprosessen er fullført eller når den the maksimalt tillatte parkeringstiden er nådd.

Prisene kan variere avhengig av operatøren av ladestasjonen. Gjør deg kjent med gjeldende priser i appen før du starter ladingen. Tariffdetaljene som er tilgjengelige for hvert ladepunkt i appen din, kan inneholde en tidsbasert priskomponent som fører til kostnader for parkering/blokkering av ladepunktet også når energioverføringen er avsluttet.

Merk at vi ikke er ansvarlige for kostnader som oppstår ved overskridelse av maksimal lade- og/eller parkeringstid eller kostnader som påløper ved feilparkering (for eksempel kostnader for borttauing). Kostnader som er oppstått via denne forbindelsen, må betales av deg til en tredjepart.

Kan jeg lade i utlandet?

Produktet vårt gir deg tilgang til et av de største nettverkene i Europa. Nettverket vårt er tilgjengelig i flere land, slik at du kan lade på alle stasjoner i nettverket.

Trenger du umiddelbar hjelp?

Kundestøtteteamet vårt er tilgjengelig på følgende tidspunkter:
Mandag til fredag 8.00–20.00

* Anropskostnaden avhenger av landet og nettverket du ringer fra.